• Hoofdsponsors BVCB

 • Van achter de bestuurstafel/update agenda ALV

   

  Er hebben zich geen (nieuwe)  tegenkandidaten voor bestuursfuncties gemeld. Lees hier wat de beweegredenen zijn. Dit zorgt voor de volgende agenda.

  Zoals iedereen heeft kunnen lezen, is er veel gebeurd afgelopen maanden. Vanzelfsprekend lichten we dit graag toe. En nemen we de tijd om hier met elkaar over in gesprek te gaan. We rekenen op een constructief overleg.

  Bij dezen nodigt het bestuur iedereen nogmaals uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen.

  Namens het bestuur van BVCB,

  Andy Bezem

  voorzitter