• Vanwege het per direct terugtreden van de huidige penningmeester zijn wij binnen het bestuur van BVCB op zoek naar een nieuwe beheerder van de penningen.

  Vanzelfsprekend betreuren wij deze ontwikkeling. Vanuit persoonlijk oogpunt maar ook vanuit het perspectief van de vereniging. Immers, zonder financieel kompas is het lastig varen in de soms woelige BVCB-wateren…

  Het bestuur is dan ook van mening dat een goede penningmeester een absolute voorwaarde is om op een verantwoorde wijze te kunnen besturen. Wij hopen op een adequate vervang(st)er.

  Indien dit onverhoopt niet lukt, gaan we ons op onze positie beraden.

   Gezocht

  Draag jij onze mooie vereniging BVCB een warm hart toe? Vind je het leuk bestuurlijk actief te zijn? Heb je affiniteit met cijfers? En ben je gewend af en toe door een stevige bries te zeilen…? Ga dan met ons het gesprek aan. 

  Doel van de functie

  • De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.
  • De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

  Plaats in de organisatie

  De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van BVCB en legt verantwoording af aan de ALV. De penningmeester communiceert met het bestuur en doet regelmatig verslag. 

   Taken en verantwoordelijkheden

   

  • Zorgt, samen met overige bestuursleden, voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
  • Vergadert periodiek met het verenigingsbestuur
  • Beheert de geldmiddelen
  • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven (met hulp van anderen)
  • Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes
  • Begeleidt en beheert de financiën van de diverse commissies
  • Onderhoudt contact met de ledenadministratie
  • Doet de betalingen namens de vereniging
  • Maakt facturen op
  • Maant debiteuren aan
  • Onderhoud eventueel contact met incassobureau
  • Bereidt mede de Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging).

   

  Functie-eisen

  Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en financieel onderlegd is. Betrokkenheid bij voetbal in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Gezien de omvang en complexiteit is het van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

   

  1. Je hebt een HBO werk- en denkniveau
  2. Je bent representatief en kan beleidsmatig denken en werken
  3. Je kunt doelgericht en effectief communiceren
  4. Je bent innovatief en inventief
  5. Je bent hands-on en zelfstandig 
  6. Je hebt een flexibele instelling en je bent stressbestendig.
  7. Je stelt de leden, vrijwilligers en commissies centraal

  Wanneer je jezelf hierin herkent en belangstelling hebt voor deze belangrijke functie verzoeken wij je om voor 20 januari 2020 contact op te nemen met Andy Bezem (algemeen.voorzitter@bvcb.nl) of Arjen de Jong (algemeen.secretaris@bvcb.nl).

   

  We hopen op vele enthousiaste reacties…

  Andy, Robin, Roger, Arjen, Marcel en Ronald

   Bestuur BVCB