• Dinsdag d.d. 12 decemer heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Met zo’n 60 aanwezige leden mogen we spreken van een behoorlijke opkomst. Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens deze bijeenkomst was de presentatie van het nieuwe clubhuis en de financiëring hiervan. Van belang is om de bouwaanvraag voor 31 december 2023 in te dienen, dit met het oog op wijzigende wetten, waardoor er een vertraging van minimaal 4 maanden kan ontstaan. Zowel de Stats Architecten als Batenburg Bouwbedrijf waren aanwezig om toelichting te geven op het ontwerp en eventuele vragen. 

    De financiëring is toegelicht door Aloys Keijzer en het plan voor de uitgifte van obligaties is toegelicht door Gerard Lexmond. Bij de stemming zijn zowel het plan voor uitgifte van obligaties alsmede een solidariteitsbijdrage van EUR 50 (dit seizoen te incasseren) aangenomen. Deze bijdrage zal, indien deze niet nodig is, worden terugbetaald aan de leden.

    Hieronder de eerst foto's en video's van onze nieuwe kantine.

    Het filmpje: https://youtu.be/DVzNctHc2Zw