• Ondanks alles, we gaan zo goed als mogelijk door met trainen en het spelen van onderlinge wedstrijden met alle jeugdteams van de club van jong tot oud en natuurlijk jongens en meisjes. Het enthousiasme is ondanks alles nog altijd prima om iedere week weer een programma aan te bieden.! En nu ook met de jong volwassenen tot 27 die weer gestart zijn met trainen en direct ook bij de jongere senioren teams al een onderlinge wedstrijd afgelopen zaterdag. Het leek bijna op een gewone zaterdag……

   

  Glas blijft half-vol

  We hebben de nodige tegenslagen achter de rug: Corona, een Britse variant, een korte maar leuke ijsperiode en andere beperkingen, waaronder natuurlijk de avondklok die het trainen en ook spelen van wedstrijden hebben belemmert…. Maar het glas blijft ten alle tijde half VOL……

   

  Om die reden hebben we ook al stappen gemaakt voor volgend seizoen, hoewel we dit seizoen alleen maar hebben kunnen trainen en onderling hebben kunnen spelen, op een paar wedstrijden na aan het begin van het seizoen. Dit maakt het bijvoorbeeld lastig om nieuwe teamindelingen te maken of voor trainers en leiders om spelers te kunnen beoordelen. We hebben de overtuiging met de technisch jeugd coördinatoren, trainers en de beoordelingen in DotcomSport tot een goede indeling te gaan komen waarin spelers op hun eigen niveau zijn ingedeeld. 

   

  Financiële meevallers

  Een groot deel van de inkomsten voor de club staan stil nu de kantine nog altijd gesloten is daarom is er aandacht geweest voor andere financiële initiatieven. We hebben gepoogd om een aantal zaken op te pakken.

  • O.a. zijn de gehouden activiteiten op zaterdagen aangegrepen om bij de KNVB subsidie aan te vragen en dat is gelukt. Het leverde ons 350,- eur.
  • De actie; Geef de club een rondje” heeft bijna €900,- opgebracht! Van dit geld hebben we een schitterend presentatiescherm gekocht. Hiermee kunnen allerlei bijeenkomsten worden ondersteund, wedstrijdbesprekingen worden gepresenteerd en vergaderingen geleid. Een mooie uitkomst waar de gehele club van profiteert.
  • Het programma Lansingerland beweegt heeft ook 125,- opgeleverd.

   

  Overgang naar senioren

  Een eerste doorkijk naar de ontwikkelingen voor het nieuwe seizoen geeft aan dat we als vereniging aan het groeien zijn om stappen te maken in beleid en organisatie. Er is een brug gelegd tussen de jeugd en het seniorenvoetbal op prestatief en recreatief niveau. Ten aanzien van het prestatieve is er gekozen om volgend seizoen te (door)starten met een O23 die zal gaan spelen in een KNVB Onder 23 competitie en in de “pikorde” komt dit O23 team binnen de seniorenselectie tussen het tweede en derde in te staan. Een mooie ontwikkeling om te zien is dat Martijn de Koning, een man van de club, de trainer wordt van O23.

   

  Daarnaast zijn we aan de slag met mensen die zich juist gaan bezighouden met de overgang van de jeugd naar de senioren en aandacht zullen hebben voor alle seniorenteams. Dit is een belangrijk onderdeel van de brug tussen jeugd en senioren en hoe mooi is het dan juist nu ook weer een deel van deze teams kunnen gaan trainen en voetballen.     

   

  Trainers-bezetting selectie-teams

  Voor het nieuwe seizoen loopt natuurlijk nog veel afstemming over de invulling van de trainers voor alle teams, maar er is met een aantal hoofdtrainers en assistenten al overeenstemming bereikt over hun rol in 2021/2022:

   

  Naam

  Voornaam

  Team seizoen 21-22

  Pad, v.d.

  Guido

  JO11-1

  Lucas

  Lars

  JO11-1 assistent

  Molen, van de

  Wesley

  JO13-1

  Walbeek

  Nick

  JO13-1

  Blommaert

  Jeroen

  JO14-1

  Pappot

  Simon

  JO15-1

  Vrij, de

  Julian

  JO15-1 assistent

  Neirinckx

  Coen

  JO17-1

  Noest

  Ricardo

  JO17-1 assistent

  Korsten

  Henri

  JO17-1 team manager

  Koning

  Sander

  JO19-1

  Bree, van

  Sebastiaan

  JO19-1 assistent

  Jourdan

  Michel

  JO19-1 team manager

  Oudshoorn

  Vuren, van

  Erwin

  Saskia

  MO11-1

  Jaddoe

  Prakash

  MO13-1

  Verlaan

  Peter

  MO17-1

  Jager, de

  Robin

  MO19-1

   

  Eric Ouwerling gaat zijn trainerscarrière voortzetten bij vv Nieuwerkerk, Eric van harte gefeliciteerd met deze nieuwe uitdaging. 

   

  T.a.v. de openstaande vacatures voor de eerste jeugdteams kunnen geïnteresseerden zich melden bij de TJC of hoofdleider. Het betreft vooralsnog:

   

  • JO9-1
  • JO10-1
  • JO12-1
  • JO16-1
  • MO13-1 ass
  • MO15-1

   

  Naast deze trainers functies komt ook de functie vacant van:

  • TJC niet selectie bovenbouw (JO13-19)

   

  Het kader vanaf de tweede teams is ook grotendeels al rond en besproken, maar hangt van meerdere factoren af. In welk team komt de zoon of dochter van de trainer? En wie mogen we vragen voor welke rol? Vanuit het JB en TJC zullen deze functies worden ingevuld. Graag daar contact mee zoeken als er specifieke wensen zijn.

   

  Naast de trainers zullen we de rol van leiders per team gaan vullen. Dit gebeurd door de hoofdleiders vanuit het jeugdbestuur.

   

  Voetbaltechnische zaken:

  De TJC heeft dit seizoen kunnen gebruiken om de eerste stappen te zetten naar het beter inrichten van de technische structuur van de club. De juiste mensen op de juiste plaats en nu verder doorpakken in aanloop naar het nieuwe seizoen. Over een aantal aanpassingen gaan we de komende periode in overleg, denk hierbij aan het trainen in circuitmodel en het samen trainen van teams in de onderbouw, omdat uit deze kleinere teams uiteindelijk 11-tallen gaan ontstaan. De hoofdtrainers in de onderbouw met ondersteuning van de technisch jeugd coördinator zullen voor de betreffende leeftijdscategorie hierin een verantwoordelijkheid krijgen.

   

  Meisjes/ dames afdeling

  Binnen de TJC hebben Saskia van Vuren en Joyce Wordragen zitting genomen en de meisjes/ dames afdeling verder vormgegeven. Het enthousiasme en de betrokkenheid bij het meisjes voetbal werkt aanstekelijk, we hebben de afgelopen weken mooie verhalen en leuke foto’s gezien, met alle speelsters in onesie op het veld. Dus ook voor deze groeiende groep binnen onze vereniging wordt al goed vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen.   

   

  Club van 50,-

  Er zijn recent afspraken gemaakt dat het beheer van de Club van 50 zal worden overgedragen naar de Technische Jeugd Commissie. Wij gaan de komende tijd kijken naar een goede besteding van het budget die ten gunste zal komen van de gehele jeugdafdeling en zullen plannen en ideeën uitgewerkt gaan worden om deze Club van 50 te laten groeien. 

   

  Nieuwe team-indelingen volgend seizoen

  Ook hiermee gaan we, met de trainers/ leiders, hoofdleiders en TJC aan de slag. De manier waarop dit gebeurd staat verwoord in een beleidstuk “Team-indeling selectie beleid”.

   

  De trainers/ leiders ontvangen een uitnodiging om ongeveer over 3 a 4 weken een overleg bij te wonen waarin de concept-indelingen zullen worden besproken. Het advies en het beeld van de trainers/ leiders is de eerste aanzet. Zij zijn gevraagd om de spelers in Dotcom-Sport te beoordelen en te voorzien van een advies voor volgend seizoen. De TJC en eventueel de interne scouting kan dit beeld verder verruimen en zo kunnen we komen tot een nieuwe indeling. Belang en plezier van de spelers staat voorop!!! Om die reden streven we naar een indeling waarop eenieder op zijn/ haar niveau kan spelen. Meer hierover volgt t.z.t. maar we zullen uiterlijk eind mei 2021 de definitieve indelingen bekend maken.