• Update Coronavirus en het opstarten van de trainingen

 • Het kabinet heeft besloten om de regels naar aanleiding van het Corona virus te versoepelen.

  Uiteraard zijn wij blij met deze versoepeling en willen BVCB ook zo snel mogelijk weer opstarten. Helaas zijn de berichten nog niet voor iedereen positief. Zo mogen senioren nog niet trainen en zijn ouders/supporters nog niet welkom.

   

  Als bestuur zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen. Zo wordt er geïnventariseerd welke teams er willen trainen, zijn er voldoende vrijwilligers/trainers beschikbaar, hoe regelen we het halen en brengen en hoe de teams te verdelen over de velden, waarbij wij blijven voldoen aan de richtlijnen van de overheid.

   

  Na overleg met de gemeente, bestuur, richtlijnen KNVB en met het Corona protocol van NOC/NSF als leidraad zijn de volgende regels van toepassing:

   

  • BVCB is uitsluitend geopend voor trainingen, dus buiten de trainingstijden is en blijft BVCB gesloten.
  • Toegang tot BVCB is alleen toegestaan voor het trainen.
  • De kantine blijft gesloten.
  • Toiletgebruik is alleen in noodgevallen toegestaan.
  • Er is geen mogelijkheid tot omkleden en/of douchen. Dit doen we thuis.
  • Ouders mogen niet op het terrein van BVCB komen.
  • Halen en brengen doen we dus op de parkeerplaats. Hou hier ook rekening met de afstanden en denk aan de kinderen die over de parkeerplaats lopen.
  • Teams die op veld 2 en 3 trainen komen via de normale in/uitgang naar het veld.
  • Teams die op veld 4 en 5 trainen maken gebruik de ingang in de hoek bij veld 4/5.
  • De parkeerplaats oprijden doen we vanaf de zijde van de tennis (bij hoofdveld), de parkeerplaats afrijden doen we aan de zijde van de honkbal (bij veld 4).
  • Kom je op de fiets, doe dit dan niet in grote groepen, maar alleen of samen
  • De container met ballenbakken is maximaal toegankelijk voor 2 trainers. Kinderen komen hier niet!
  • JO7 t/m JO13 kunnen “normaal” trainen en hoeven dus geen 1,5 meter afstand te houden. De trainingen voor deze teams beginnen vanaf woensdag 29 april.
  • JO14 t/m JO19 aangepast trainen met 1,5 meter afstand. De trainingen voor deze teams beginnen van woensdag 6 mei.
  • Om drukte bij het wisselen van de teams te voorkomen, zijn er aangepaste trainingstijden:

  -JO7 traint van 16:15 tot 17:15

  -JO8/9/10/11 trainen van 17:30 tot 18:30

  -JO12/13/14/15 trainen van 18:45 tot 19:45

  -MO13/17 trainen van 18:45 tot 19:45

  -JO16/17/19 trainen van 20 tot 21 uur

  • Kinderen uit de JO13 die al 13 jaar zijn, mogen NIET meer met de JO13 trainen, maar die moeten met de JO14 meetrainen. Hierover zullen we nog afspraken moeten maken om te kijken om hoeveel kinderen het gaat en of we hier een aparte groep van kunnen/moeten maken.
  • Bij de JO19 geldt dat indien men 19 jaar is, er NIET getraind mag worden.
  • Alle teams trainen op de velden waar men tot voor de stop ook trainde.
  • Er zijn maximaal 2 trainers per team.
  • Voor teams die nu door omstandigheden zonder trainer zitten, zullen wij kijken naar oplossingen.
  • De trainers zijn op het veld verantwoordelijk voor het afstand houden van elkaar en waar van toepassing ook van de spelers.
  • Er is ook ruimte om op zaterdag te trainen. Indien teams hiervan gebruik willen maken, dan kunnen zij zich melden bij het jeugdbestuur en/of verenigingsmanager.
  • Op diverse plaatsen zal er desinfecterende zeep beschikbaar zijn.

   

  Een behoorlijke lijst met punten om rekening mee te houden. Graag willen wij iedere avond een zgn. “corona toezichthouder” op het terrein hebben. Hiervoor kun je je aanmelden bij de verenigingsmanager. Uiteraard wordt dit onder de vrijwilligerstaken gerekend, dus als je nog niet volledig aan de vrijwilligersuren hebt voldaan, is dit een mooie gelegenheid om dit alsnog te doen.

   

  Als de trainingen zijn opgestart en we enige ervaring hebben opgedaan, zullen we de regels evalueren en daar waar nodig aanpassen. Mogelijk volgen er ook vanuit de gemeente nog aanvullende eisen. Ook deze zullen wij weer met jullie communiceren.

   

  Wij hopen (en gaan er van uit) dat iedereen zich aan de regels houdt. Het niet voldoen aan de gedragsregels kan betekenen dat trainingen gestopt moeten worden en in het ergste geval het gehele sportpark weer wordt gesloten.

   

  Op maandag 4 mei (Dodenherdenking) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag en dit jaar een nationale feestdag) is BVCB gesloten en kan er NIET worden getraind.

   

  Het bestuur hoopt iedereen spoedig op ons sportpark te verwelkomen en wenst alle leden weer veel voetbalplezier op de velden.