• Beste BVCB-leden,

  We hopen dat het goed gaat met jullie, de familie, vrienden en collega’s! Als er iets duidelijk is geworden afgelopen weken, dan is het toch wel dat gezondheid het allerbelangrijkste is wat telt. En voetbal al heel snel naar de categorie onbelangrijke zaken verdwijnt. Hoe leuk we het spelletje met elkaar ook vinden.

  Het zijn bijzondere en verwarrende tijden. Op vele vlakken. Dit zorgt ook voor heel vragen die we met elkaar moeten beantwoorden. Zaterdagmiddag heeft het bestuur een aantal uur met elkaar gesproken. Want het is duidelijk dat de situatie in Nederland de club- en ook de leden stevig raakt. Spelen we nog door? Wat doen we de komende maanden? Toernooien en feest? Hoever vooruit kunnen en willen we kijken? Wat doen we met arbeidstijdverkorting, vrijwilligersvergoedingen, contributie, veldhuur etc. Moeten we voorraad weggooien? Hoe gaan we verder met het kledingplan? Hoe vergaat het onze sponsors? Etc. Etc. In het licht van de storm die om ons heen raast futiele zaken, maar wel onderwerpen waar we over na moeten denken om de club gezond en draaiende te houden. Een opgave die we met elkaar moeten klaren. Alleen dan lukt dit ons.

  Maar zoals al eerder aangegeven, we zijn erg benieuwd hoe het jullie vergaat. Als grootste club in Bergschenhoek is het goed om elkaar te helpen. Dus zijn er leden die hulp nodig hebben of leden die hulp kunnen bieden? Op welk vlak dan ook. Laat van je horen! Het lijkt het handigst om hiervoor contact op te nemen met Ed, verenigingsmanager van BVCB. Te bereiken op verenigingsmanager@bvcb.nl

  Toegang sportpark Sporthoek

  Sinds ruim een week is bekend gemaakt dat de sportvelden niet meer toegankelijk zijn. Helaas zien wij nog steeds kinderen over de hekken klimmen en soms worden zij hierbij nog geholpen door ouders die de kinderen komen afzetten bij BVCB! Wij vragen iedereen met klem om hier mee te stoppen. Er wordt sinds deze week ook gecontroleerd door BOA’s en bij overtreding mogen er ook boetes worden uitgedeeld. Op een aantal plekken in Nederland is dit al praktijk. Dus nogmaals, de sportvelden zijn voorlopig verboden terrein.

  Competitie en Toernooien

  Op dit moment is er nog veel onduidelijk over het uitspelen van de competitie. Vooralsnog is alles uitgesteld tot 6 april. En wordt er door de KNVB gewerkt aan verschillende scenario’s. Vanzelfsprekend volgen zij hierbij het algemene beleid. Zodra er meer nieuws is, komen we hier op terug.

  Naast de competitie staan er in het voorjaar altijd flink wat toernooien op de rol. De eerst geplande toernooien zijn die van het paasweekend (10-13 april). Dit ligt net na 6 april, de datum die tot nu toe is gecommuniceerd over het gesloten zijn van alle sportverenigingen.

  Wij hebben als bestuur ook besloten om het thuistoernooi van 11 april te annuleren. Zodra er vanuit andere verenigingen informatie wordt ontvangen over het annuleren van toernooien, zullen wij dit met de betreffende teams communiceren.

  Mocht de datum van 6 april worden herzien, dan zullen wij vanuit het bestuur weer nader bekijken welke gevolgen dit heeft voor de later geplande toernooien. (Van eind mei en juni.)

  Het verzoek is in ieder geval om niet zelf nu al toernooien af te gaan zeggen. Heb je vragen of twijfels, neem dan contact op met het (jeugd)bestuur.

  BVCB feest verschoven

  Het geplande BVCB feest van 16 mei gaan we verschuiven naar een later moment. Hier moesten we nu al toe besluiten vanwege de financiële implicaties (contract en kaartverkoop). Vanzelfsprekend hopen we dat we snel een nieuwe datum kunnen prikken.

  Contributies

  Ondanks de onwerkelijke wereld waarin we ons op dit moment bevinden, zal ook BVCB aan zijn verplichtingen moeten blijven voldoen. Vooralsnog lopen alle verplichtingen volledig door. Daarom zullen wij binnenkort de contributie voor de tweede seizoenshelft via de incassomachtigingen gaan innen. Uiteraard alleen bij die leden die de contributie niet in één keer voor het gehele seizoen hebben betaald. 

  Mocht dit grote problemen opleveren, laat dit svp weten, zodat wij samen een nette oplossing kunnen zoeken. Stuur in dat geval snel een e-mail naar algemeen.penningmeester@bvcb.nl en we zullen zo spoedig mogelijk in overleg met u treden.

  Aangezien de termijn voor het inschrijven voor vrijwilligerswerk inmiddels is verstreken, zullen - bij die leden cq ouders van leden die zich niet binnen deze termijn hebben ingeschreven - ook de "vrijwilligersbijdragen" voor dit seizoen binnenkort worden geïnd.

  Gezien de bijzonder situatie waarin we allemaal verkeren, met name ook wat de vereniging betreft, rekenen we op jullie begrip en solidariteit!

  In de loop van april kijken we in het bestuur nogmaals naar de op dat moment actuele situatie en nemen we eventuele vervolgstappen.

   

  In beweging

  De TC van BVCB heeft gedurende deze voetballoze periode niet stilgezeten. Samen met de trainers van de JO9-1 en JO11-1 hebben ze een challenge bij de kids neergelegd. Zo verscheen bij de onderbouw de volgende tekst via de(hoofd)leiders in de diverse groepspaps:

  Challenge hooghouden voor de jongens! 


  Filmpjes kunnen worden ingestuurd... 
  Voor de winnaar: eeuwige BVCB roem en een kleinigheidje.

  1) sterke been (..x 1 pnt)
  2) zwakke been (..x 2 pnt) 
  3) om en om (..x 3 pnt per combi)

  Groet namens de activiteiten commissie.

  En de challenge leeft, getuige de filmpjes die binnenkomen!

  Klik hier voor een aantal leuke voorbeelden:

  Roan JO9-1

  Mounier JO9-1

  Jurre JO9-1

  Chris JO10-1

  Roan JO9-1

  Chris JO10-1

  Chris JO10-1

  Jeremy JO10-1

  Tieme JO10-1

  Tieme JO10-1

  Tieme JO10-1

  Emilio JO10-1

  Gijs JO10-1

  Gijs JO10-1

  Max JO10-1

  Chris JO10-1

  Niels JO10-1

  Nick JO9-1

  Nick JO9-1

  Nick JO9-1

  MO13

   

  En het eerste filmpje van onze meidenafdeling is binnen!

   

  Namens het bestuur een hartelijke groet. We hopen iedereen snel weer in goede gezondheid weer te zien…