• Beste Trainers,

    Dus puzzel is voor nu definitief na nog een aantal laatste aanpassingen met input van een ieder, waaronder een aantal met een logistieke invalshoek bijvoorbeeld qua kleine doeltjes en zoveel voor de jeugd zoveel als mogelijk op hetzelfde veld de trainingen te verdelen.

    Optimaal is het nog altijd niet, aan de belofte jo7/8 en 9 compleet op maandag en woensdag te laten trainen is niet voldaan.

    Dit loopt "vast" op de beschikbaarheid van de trainers van de jo10-4 en 5.

    Maar voorlopig is dit schema bindend.

    Trainingsschema