• Sanctiebeleid

 • Inleiding

  BVCB is een voetbalvereniging met een behoorlijke maatschappelijke betrokkenheid in de gemeente Lansingerland, het is de enige voetbalvereniging in Bergschenhoek. De club is uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van de gemeente en heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor anderen. Bij BVCB staan normen en waarden, respect en sportiviteit hoog in het vaandel. Het creëren van een veilig sportklimaat binnen de hekken van BVCB is voor de club de hoogste prioriteit. 

  Het kan voorkomen dat een lid of ouder/verzorger van BVCB zich laat meeslepen door de emotie van het spel. Het uitdragen van een emotie kent haar grenzen, het kan zelfs leiden tot frustratie. Helaas komt het voor dat een lid of ouder/verzorger zich buitenproportioneel gedraagt, waarmee de normen en waarden van BVCB worden overschreden. Mocht dit door een KNVB-official zijn beoordeeld, zal er vanuit de bond een tuchtrechtelijk onderzoek starten. Vanuit het bestuur van BVCB wordt ook om actie gevraagd. 

  Om de handhaving van de normen en waarden intact te houden, is het van belang de wanordelijkheden goed te monitoren. Er bestond binnen BVCB geen opgeslagen documentatie of dossiervorming, waardoor er na een individueel geval geen afspraken zwart op wit stonden. Nadat seizoen ‘21/’22 is gestart met enkele incidenten, is er vanuit het bestuur de wens uitgesproken dit wel te gaan oppakken.

  Sanctiebeleid

  Het idee is om vanaf medio seizoen ‘21/’22 te starten met dossiervorming voor de individuele gevallen, waar nodig met terugwerkende kracht. Het doel hiervan is enerzijds duidelijk de grens aan te geven van het voorval met het oog op de normen en waarden, anderzijds om een dossier te hebben mocht de betreffende persoon meermaals een overtreding begaan. 

  Het opbouwen van een dossier bestaat uit verschillende fases, aan de hand van het soort overtreding en eventuele eerdere excessen wordt (op dit moment) door het bestuur bepaald welke fase van toepassing is: 

  • Fase 1: een gesprek (met o.a. een bestuurslid) en een formele officiële waarschuwing

  Dit is de eerste stap bij een individueel exces die door het bestuur als zodanig wordt beoordeeld dat een officiële waarschuwing nodig is. Er wordt rekening gehouden met een eventuele straf vanuit het tuchtorgaan van de KNVB, dubbelop straffen kan te zwaar zijn. In sommige gevallen is dit helaas wel nodig. Een officiële waarschuwing kan worden gecombineerd met een andere interne ‘straf’, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijke functie vervullen voor de club. 

  • Fase 2: een tweede gesprek (met o.a. een bestuurslid), interne schorsing en een laatste formele waarschuwing

  De tweede stap is een interne schorsing, hiermee is het betreffende lid of ouder/verzorger tijdelijk geschorst voor alle activiteiten op en rond de club. Het bestuur zal in deze fase de hoogte van de schorsing bepalen, ook hier wordt rekening gehouden met een eventuele straf vanuit het tuchtorgaan van de KNVB. Bij een interne schorsing zal een laatste waarschuwing volgen. 

  • Fase 3: royeren van de club

  Dit is de laatste stap van de reeks: verbanning bij de club BVCB. Het zal zelden voorkomen, maar het is wel goed om deze fase te benoemen. BVCB heeft haar normen en waarden hoog in het vaandel staan, mocht blijken dat dit keer op keer wordt overschreden, kan deze straf worden uitgedeeld.

  Besluitvorming

  Het bestuur van BVCB zal zich bij ieder (individueel) incident, met name bij wanordelijkheden, zich beraden over het gevolg. Het bestuur zal hoor en wederhoor toepassen en rekening houden met een eventuele straf vanuit het tuchtorgaan van de KNVB. Het bestuur zal aan de hand van de verkregen informatie een gesprek introduceren en een eventuele straf toekennen, dat zal maatwerk zijn.