• Terugblik Algemene Leden Vergadering 12 december ’22

  Terugkijkend naar de Algemene Leden Vergadering van 12 december jl. kan er in ieder geval vastgesteld worden dat er sprake was van een kleine opkomst.

  De aanwezigen en het bestuur hebben van de overgebleven tijd gebruik gemaakt om diverse onderwerpen wat dieper te bespreken en met elkaar van gedachten te wisselen.

  Uiteraard kwam ook de opkomst hierbij ten sprake. Is er een reden voor de matige opkomst? Hoe kan dit in de toekomst beter? Enz.

  Het verslag is binnenkort beschikbaar. Hierin valt onder andere te lezen over het rondje langs commissies, de toelichting op de (financiële) cijfers en de benoeming van Theo Keijzer tot Algemeen Bestuurslid.

   

 • Meiden midwinter toernooi 7 januari

  Na 2 jaar zonder midwinter toernooi is het deze winterstop weer terug van weggeweest.

  Met veel enthousiasme is de organisatie aan de slag gegaan om voor de groeiende meidenafdeling van BVCB een leuk midwinter toernooi te organiseren.

  Op 7 januari zullen alle meiden teams (soms in combinatie) de strijd aanbinden met verenigingen uit de nabije omgeving, zoals Zestienhoven, Blijdorp, Rijsoord en CVV Berkel.

  De wedstrijden beginnen rond 10 uur en het eindstip is voorzien rond de klok van 14 uur.

   

 • Rookbeleid vanaf 1 januari 2023

  Nog maar een keer in de herhaling. Vanaf 1 januari 2023 is het Sportpark rookvrij.

  Ziet u mensen op het Sportpark roken, spreek hen hier op aan.

  Wij zijn nog aan het kijken of er een mogelijkheid is om peukenbakken buiten te poort te plaatsen. Daar dit gemeente grond is, zullen we hierover contact met de gemeente moeten opnemen.

   

 • Presentatie Technisch Jeugdbeleidsplan

  De afgelopen periode is vanuit een breed draagvlak in diverse brainstorm sessies gekozen voor een vereniging brede benadering.

  BVCB heeft de wens om een vereniging brede werkwijze binnen de jeugdopleiding te realiseren en heeft als vertrekpunt een meerjarig technisch jeugdbeleidsplan. Dit plan is maandag 19 december door het bestuur goedgekeurd.

  Het technisch jeugdbeleid geeft richting aan alle betrokkenen binnen de jeugdopleiding van de vereniging. Door dit te koppelen aan een brede organisatie en overleg momenten met alle geledingen ontstaat er samenhang en kan er een lange termijn visie worden uitgerold die tot een uniforme werkwijze leidt en tot een betere doorstroming richting de senioren.

   

  Dankzij een gestructureerde aanpak, waarbij een verbeterde communicatie en implementatie zorgen dat iedereen volledig betrokken wordt en ondersteuning wordt geboden aan het jeugdkader, zodat zij een optimale bijdrage aan de jeugdopleiding kunnen leveren.

  Wat zijn de voordelen van het technisch jeugdbeleidsplan?

  Het vergroot de kwaliteit van de jeugdopleiding.

  Het zorgt voor duidelijkheid en betrokkenheid bij de jeugdtrainers en jeugdcoaches.

  Het zorgt voor een betere doorstroming van de junioren naar de senioren.

  Het is maatwerk, dus specifiek afgestemd op BVCB.

  Het plezier en de ontwikkeling van ALLE jeugdspelers staat centraal.

   

  Tijdens deze presentatie zal een toelichting worden gegeven op de visie voor de komende jaren en tevens bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

  Datum: Vrijdag 27 januari om 19:30 uur

  Doelgroep: Alle (jeugd) trainers, leiders, bestuursleden en natuurlijk ouders/verzorgers.

   

  Train de trainer avond

  Na een geslaagde start in oktober zal op vrijdag 13 januari de tweede Rode Draad jeugdtrainerscursus bijeenkomst worden gehouden.

  Buiten de reeds opgegeven cursisten, mogen ook trainers die nog niet aanwezig waren bij de eerste avond, uiteraard ook aansluiten.

  Geef je dan alsnog op via tc@bvcb.nl

  Het programma is praktijkgericht, dus komt in trainingskleding.

  Het programma voor vrijdag 13 januari is:

  19:00 uur Inleiding

  19:15 uur Demo

  20:15 uur Pauze

  20:30 uur Training voor de trainers

  21:30 uur Afsluiting

   

  De derde en laatste avond volgt op vrijdag 10 maart.

  Inmiddels zijn er in samenspel met de technisch jeugdcoördinatoren al diverse train de trainers avonden gepland. Deze sluiten perfect aan op de trainerscursus.

  Mocht jij al specifieke ondersteuningswensen hebben, neem dan gerust contact op met jouw technisch jeugdcoördinator of hoofd TC Mark de Horn (tc@bvcb.nl)

   

  Sluiting Sportpark

  BVCB is gesloten vanaf woensdag 21 december tot en met vrijdag 6 januari.

  Op zaterdag 7 januari is dan het meiden midwinter toernooi en vanaf maandag 9 januari kan er weer volop getraind worden. Ook de keeperstrainingen starten weer op maandag 9 januari.

   

  Grote Clubactie

  De laatste verkoopdag is geweest en inmiddels is de trekking van de Grote Clubactie geweest. Hopelijk zijn er de nodige prijzen gevallen op de door onze leden verkochte loten.

  Ondanks dat niet alle teams evenveel loten hebben verkocht, kunnen het de Grote Clubactie ook dit jaar weer een succes noemen, waarbij ruim EUR 8.000 is opgehaald voor BVCB.

  Ook de winnaars van de prijzen zijn bekend. Individueel hebben we 2 winnaars, nl. Txema Struijs en Luca van Broeren. Zij zullen in het voorjaar een meet & greet hebben met Denzel Dumfries,  een mooi Nederlands elftal tenue en een rondleiding op de KNVB campus in Zeist. 

  De derde prijs is voor René Strijbos.

  De JO8-2 is als team winnaar uit de bus gekomen. Zij gaan met het team spring bij Jumpsquare.

   

  2023

  Een vooruitblik op 2023 laat zien dat er veel staat te gebeuren.

  Het 75-jarig bestaan staat hierbij centraal. Er zijn al de nodige plannen waarbij er voor een ieder wat wils is.

  Heb je nog ideeën of je wil meehelpen in de uitvoering van deze mooie activiteiten? Laat het weten via het bestuur of onze verenigingsmanager.

   

  Het bestuur wenst alle leden en familie fijne feestdagen en een gezond en sportief 2023