• Daar is eindelijk weer een “normale” nieuwsbrief. De afgelopen periode hebben wij vanuit het bestuur iedereen geprobeerd zo goed mogelijk te informeren over de brand, wat wel/niet mogelijk was via de nieuwe mediakanalen (Instagram, Twitter, Facebook).

  Inmiddels is het alweer 7 weken geleden en gaat de vereniging verder, is er alweer veel gebeurd, dus genoeg nieuws om met jullie te delen.

  Brand, stand van zaken

  Toch nog maar even beginnen met de brand. We krijgen veel vragen over de noodvoorziening, sloop en nieuwbouw.

  Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in Sporthal de Zijde heeft de gemeente namens de wethouder aangegeven om alles in het werk te stellen, zodat BVCB weer zo normaal mogelijk kon functioneren.

  Inmiddels hebben we ervaren dat tussen deze positieve woorden, de papieren afhandeling en de te ondernemen stappen wat extra tijd nodig is. Oorzaak ligt o.a. in het feit dat er meerdere partijen betrokken zijn en het is algemeen bekend dat hoe meer partijen bij iets betrokken zijn, hoe langer zaken kunnen duren.

  Is er dan helemaal niets gebeurd? Jazeker, er is een heleboel gebeurd en er gaat nog veel meer gebeuren.

  Even wat zaken/feiten op een rij:

  • Voor de verzekering moest een volledige inventarisatie van alle spullen uit de kantine worden gemaakt. Het liefst met aankoopbonnen, waarde enz.. Deze lijst is nu compleet om te worden verzonden.
  • Er is een aanvraag gedaan voor een noodvoorziening. Deze zal geplaatst worden op de plaats waar nu de fietsenstalling is.
  • Fietsenstalling zal worden verplaatst naar de locatie tussen veld 2 en 3.
  • Diverse partijen zijn benaderd voor de mogelijkheid tot het plaatsen van een noodvoorziening. Hierin is inmiddels door het bestuur een keuze gemaakt. Wij hopen dat de plaatsing spoedig kan starten.
  • Hiervoor moeten nog wel vergunningen worden afgegeven voor bijvoorbeeld het leggen van stroom, water en afvoer.
  • De sloop van de kantine kan beginnen, zodra de verzekering hier akkoord voor heeft gegeven. Inmiddels zijn er wel partijen benaderd voor het uitbrengen van een offerte voor de sloop.
  • Samenstelling van bouwcommissie. Deze commissie heeft inmiddels een aantal leden, maar hier zijn wij nog op zoek naar aanvulling. Heb je kennis en/of ervaring met architectuur, techniek, horeca, fund raising, financiën enz. en wil je deze actief inzetten in deze commissie, meld je dan aan via activiteiten@bvcb.nl

  Om de tijdelijke voorziening en nieuwbouw te kunnen realiseren, is er natuurlijk geld nodig. Een deel zal worden vergoed door de verzekering, maar gezien de huidige marktomstandigheden met gestegen grondstofprijzen en lonen, zal nieuwbouw niet volledig gedekt zijn.

  De activiteiten commissie is druk bezig met het organiseren van diverse acties. Lopende acties zijn o.a. de lege flessen van de Jumbo en de QR code. Geplande activiteiten zijn:

  • Bingo, 12 mei in de brandweerkazerne. Deze is inmiddels al uitverkocht.
  • Voetbalquiz, 12 mei in de kantine van vv Berkel. Zij hebben hun kantine beschikbaar gesteld, zodat de jaarlijkse traditie van de voetbalquiz doorgang kan vinden.
  • Feestavond Ronde Tafel, 13 mei
  • Blauw-wit diner met kippenveiling, nog te plannen
  • Inzamelingsactie nieuwe AED door John Meijer
  • Inzamelingsactie door jeugdspeler Voogt

  Mochten er nog meer ideeën zijn, neem dan contact op met de activiteiten commissie.

  Het overige nieuws

  Verlenging contract hoofd jeugdopleidingen Mark de Horn

  Sinds augustus vorig jaar is Mark de Horn als hoofd jeugdopleiding actief binnen onze vereniging. De eerste periode bestond voor Mark uit kennismaken met de organisatie en alle leiders/trainers. Vervolgens is de periode aangebroken voor het neerzetten van een structuur (met de technische jeugdcommissie) en het schrijven van het jeugdvoetbalbeleidsplan (waarvoor iedereen zijn input heeft kunnen leveren). Voor het bestuur van BVCB was het al snel duidelijk dat wij de ingeslagen weg een vervolg wilde geven. Derhalve is het contract met Mark voor een jaar verlengd met een optie tot een extra jaar. Wij kijken uit naar het vervolg waarin de gehele

  Scouting

  Nee, we staan niet in lange jassen in een hoekje van het veld……

  Sinds begin van dit seizoen zijn we met enkele enthousiaste vaders van jeugdvoetballers binnen BVCB begonnen met het intern scouten van spelers. De afgelopen weken zijn we regelmatig op de velden op zaterdag te zien maar ook bij de trainingen, waar je misschien nog wel meer ziet van de gedrevenheid van een speler.

  We zijn er ons zeer van bewust dat sommige jongens en meisjes pas op latere leeftijd een stapje hogerop kunnen en dus ook een kans moeten krijgen om enkele keren met een hoger team mee te trainen of zelfs een wedstrijd mee te voetballen. Alleen daarom al zal de interne scouting door het gehele jaar actief zijn. In de maanden september en oktober zijn er misschien nieuwe Messi’s binnengestroomd bij de vereniging. Daarna werken we vooral samen met de TC’s en hoofdleiders om te zien wat we kunnen verbeteren om een nog sterkere vereniging te krijgen. Daar gaat een hoop tijd in zitten maar het is fantastisch om te zien hoe iedereen zijn stinkende best doet in het veld.

  Indien trainers het idee hebben dat er een speler extra bovenuit “schiet”, meld je bij de hoofdleider en zij spelen het door naar ons. En wat betreft het onderwerp van dit verhaal, we staan ook tussen de ouders te genieten in ons kloffie ;-)

  Tot snel langs de velden J...

  Procedure teamindeling jeugdopleiding BVCB (voor het seizoen 2023-2024)

  Ondanks dat het huidige seizoen nog volop bezig is, zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen al, volop, gaande.
  Door ons NIEUWE technisch jeugdbeleidsplan is er voor gekozen om tot een gestructureerde jeugdopleiding te komen.

  Waarbij de ontwikkeling en het plezier van ALLE jeugdspelers centraal staat. Het technisch jeugdbeleidsplan staat weergegeven op de website ter inzage voor alle betrokkenen.

  Om de teamindeling transparant te laten verlopen, dient dit gestructureerd en procesmatig te worden beschreven waarin de uitgangspunten, selectiecriteria, beoordelingsprocedure en een tijdschema zijn omschreven, om te komen teamindelingen voor het nieuwe seizoen.

  Verdere informatie omtrent het proces en de tijdlijnen is terug te vinden op de site, Teamindelingen-Procedure-BVCB | BVCB

  Rookbeleid

  Sinds 1 januari is ons Sportpark rookvrij. Dit gaat goed, maar helaas zien wij met enige regelmaat toch nog rokende spelers, ouders, supporters. Denk hier aub aan en schroom niet om elkaar hierop aan te spreken. Alleen met elkaar kunnen wij dit doen!

  Het Bestuur

  PS. Komende week een aparte “financiële” nieuwsbrief