• Beste leden,
  Ditmaal een korte nieuwsbrief, maar de onderwerpen zijn er niet minder belangrijk door.
   
  Algemene Leden Vergadering 
  Op maandag 11 maart staat de ALV gepland. Aanvang is 20 uur in onze eigen noodkantine.
  Op de agenda o.a. de jaarrekening, meerjarenbegroting, voortgang nieuwbouw en een update over het kledingplan. Nog een mededeling van huishoudelijke aard, indien er machtigingen zijn, dan deze graag bij binnenkomst doorgeven.
   
  Bouwnieuws
  We komen steeds dichter bij het moment waarop iedereen wacht, de start van de nieuwbouw van ons clubhuis. Tijdens de ALV zal hier het laatste nieuws worden gedeeld. Ook met de financiering zijn wij hard bezig. We zien al een mooi aantal inschrijvingen op de obligaties, maar we zijn er nog niet. Alle informatie en het inschrijfformulier is te vinden via deze link.

  Sponsorloop 
  Op zaterdag 24 februari hebben we een geslaagde sponsorloop achter de rug.
  Ruim 60 jeugdleden (en enkele volwassenen) hebben zich laten sponsoren en zijn de uitdaging aangegaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen. De opbrengst is ruim EUR 5.000 Dus ook weer een mooie bijdrage voor het nieuwe clubhuis.

 • Bouwnieuws

  We komen steeds dichter bij het moment waarop iedereen wacht, de start van de nieuwbouw van ons clubhuis. Tijdens de ALV zal hier het laatste nieuws worden gedeeld. Ook met de financiering zijn wij hard bezig. We zien al een mooi aantal inschrijvingen op de obligaties, maar we zijn er nog niet. Alle informatie en het inschrijfformulier is te vinden via deze link.

  Sponsorloop 
  Op zaterdag 24 februari hebben we een geslaagde sponsorloop achter de rug.
  Ruim 60 jeugdleden (en enkele volwassenen) hebben zich laten sponsoren en zijn de uitdaging aangegaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen. De opbrengst is ruim EUR 5.000 Dus ook weer een mooie bijdrage voor het nieuwe clubhuis.

 • Voorbereiding seizoen 2024-2025

  Ondanks dat het huidige seizoen nog volop bezig is, zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen al volop gaande. Door ons technisch jeugdbeleidsplan is ervoor gekozen om tot een gestructureerde jeugdopleiding te komen. Waarbij de ontwikkeling en het plezier van alle jeugdspelers centraal staat.

  Het technisch jeugdbeleidsplan staat weergegeven op de website en ter inzage voor alle betrokkenen.

  Uitgangspunten bij het samenstellen
  • Voetballen op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen, delen we kinderen op hun eigen niveau in.
  • Voor niet selectieteams geldt dat we niet per se door-selecteren, maar zorgen voor evenwichtige teams waarbij sociale aspecten meegewogen kunnen worden.
  • De spelers worden op basis van hun niveau en leeftijd in een afdeling ingedeeld door de TC, waarbij het advies van de trainers, leiders en eventueel die van de interne scouting, als uitgangspunt geldt. (Dus niet door de ouders!)
  • Bij het indelen houden we rekening met de voetbalkwaliteiten, leeftijd, fysiek, sociaal, emotionele status en ontwikkeling van spelers.
  • Deze indeling vindt plaats i.o.m. (hoofd)trainers, (hoofd)leiders, interne scouting en TC, waarbij de TC de eindverantwoordelijkheid draagt.
  • We stimuleren spelers uit de eigen jeugdopleiding om in de selectie te spelen. Dit betekent dat we eigen spelers de voorkeur geven boven spelers van buitenaf.

  Selectiecriteria
  •  Uitgangspunt bij het selecteren van jeugdvoetballers is de individuele ontwikkeling van deze spelers.
  •  Het teambelang is ondergeschikt aan het individuele belang.

  Hoe vinden de beoordelingen plaats?
  Om een volledig beeld te krijgen, om te bepalen, welk niveau een speler heeft en waar deze kan worden ingedeeld hanteren we de volgende beoordelingsstructuur om tot een objectieve beoordeling te komen:
  1.De beoordeling opgemaakt door trainers/ coach/ leiders van het team waarin de speler speelt
  • Deze ziet de spelers het hele jaar en heeft een goed beeld van de speler
  • De bevindingen worden vastgelegd in het (digitaal) speler volgsysteem
  Het is van GROOT belang om als trainer/leider de spelersbeoordelingen van Sportbundels in te vullen.
  2. De beoordeling van de TJC van de betreffende afdeling
  • De TJC bekijkt meerdere teams gedurende het hele seizoen en kan zich zo een beeld vormen van de spelers.
  • Gevraagd en ongevraagd kan de TJC ondersteunen bij vragen of twijfel
  De TJC maakt een voorlopige teamindeling die, tijdens de bijeenkomst, in mei wordt toegelicht
  3. De interne scouting
  • Deze kan gevraagd en ongevraagd meedenken en ondersteunen bij het inschatten van het niveau.
  • De bevindingen wordt vastgelegd in een (digitaal) speler volgsysteem.
  • De TJC vraagt de scouting om advies

   

  Trainersintenties


  De TC is zeer content met al onze trainers die binnen de jeugdopleiding actief zijn.
  Graag willen wij ook onze jeugdtrainers door gaan in het nieuwe seizoen. Verzoek aan alle trainers om door te geven aan hun TJC of zij ook in het seizoen 2024-2024 onze jeugd willen opleiden.

  Contactpersonen per leeftijdsgroep:
  Pieter van der Haas
  Breedteteams JO18 en JO19    
  pieter@vanderhaas.nl

  Natascha van Lith
  Breedteteams JO13 t/m JO17    
  hoofdleiderd@bvcb.nl

  Saskia van Vuren  
  Meisjesteams                     
  Saskiavanvuren@gmail.com


  Bas Moret      
  JO9 t/m JO12                             
  basmoret@clubondersteuning.com

  Abdel Afalah      
  JO7 t/m JO9                            
  abdelafalah@hotmail.com