• Naar aanleiding van het bericht over de kledinginname (jeugd) ontvingen wij een aantal terechte vragen, o.a. waarom de kleding na een half jaar moet worden ingeleverd terwijl het nog goed past.

  Met dit bericht proberen wij te verduidelijken waarom wij op deze manier gaan werken.

  De meeste kleding is in augustus 2020 door de leden gepast. We hebben dus goed in beeld wat de maten per afdeling zijn over de hele vereniging. Op basis daarvan is er besteld en heeft men begin 2021 de kleding in bruikleen mogen ontvangen.

  Nu we een klein jaar verder zijn, is voor met name de jeugdleden de kledingmaat gedurende het seizoen gewijzigd t.o.v. het pasmoment. Bij de O8 t/m O17 wijzigen de kledingmaten aanzienlijk per leeftijdscategorie. In het geval dat je bijvoorbeeld overstapt van de JO8 naar de JO9 heb je een andere maat / kledingpakket nodig. Dit geldt niet voor elke speler maar het is organisatorisch onmogelijk om dit op een verschillende manier te gaan uitvoeren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om bij de jeugd iedereen zijn/haar tas met kleding in te laten leveren en iedereen krijgt aan het begin van het nieuwe seizoen weer een tas met kleding met de maten uit je nieuwe leeftijdscategorie. Dat zou best weer dezelfde maat kunnen worden maar als je gegroeid bent kan dat ook een maat groter zijn. De (nieuwe) leiders gaan wij vragen om de beschikbare tassen binnen zijn/haar team toe te wijzen aan de nieuwe spelers. Bij eventuele problemen zal de Kledingcommissie altijd zoeken naar de best mogelijke oplossing.

  Wij zijn ook van mening dat iedere speler ieder seizoen weer een compleet en schoon pakket moet ontvangen. Daarom hebben wij iedereen gevraagd de kleding alleen op wedstrijddagen te gebruiken en niet op trainingsdagen en/of vrije tijd.

  Zoals ook in het reglement staat vermeld zal de Kledingcommissie tijdens de inname de tas met kleding controleren en actie ondernemen indien de kleding anders wordt ingeleverd dan is ontvangen. Alleen met deze strenge controle kunnen we iedere speler een schoon en compleet pakket aanbieden voor het nieuwe seizoen.

  Het is gebleken dat de maten van de overige senioren (SR 5 t/m SR11) niet veel wijzigen en dus is besloten dat zij hun tas met kleding niet hoeven in te leveren zolang zij lid zijn van BVCB.
  Voor de selectie senioren teams zijn inmiddels de coördinatoren geïnformeerd over het behouden van de tassen met kleding binnen de selectieteams.

  Voor de dames/meisjes (VR/MO) is de Kledingcommissie in gesprek met de coördinatoren en zij zullen bij jullie terugkomen over het proces dat iets anders gaat verlopen t.o.v. van de JO teams.

  Tot slot, voordat het Kledingplan werd ingevoerd kreeg ieder team een gesponsorde teamtas met daarin wedstrijdshirts welke op zaterdag voor de wedstrijd werden uitgedeeld. Met de beschikbaarheid van de maten in de tas moest een team het onderling verdelen. Het afgelopen seizoen hebben we dat kunnen voorkomen dankzij het passen en voor komend seizoen zullen we dat zo goed als mogelijk weer proberen. Zoals gemeld tijdens de infoavond / ALV is het streven om iedere speler te voorzien van een passende maat.

  Nogmaals, waar problemen zich voordoen in het nieuwe seizoen zal de Kledingcommissie een passende oplossing vinden.

  We rekenen op jullie medewerking en begrip en dan zal het vast gaan lukken zodat we volgend seizoen andere verenigingen laten zien in welke mooie kleding onze leden voetballen.

  Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen deze gesteld worden per e-mail: kleding@bvcb.nl.

  Met vriendelijke groet,


  Kledingcommissie BVCB
  kleding@bvcb.nl