• Document stemprocedures t.b.v. ALV 10-09-2019.

 •  

  Beste leden,

  Op 10 september aanstaande is er een algemene ledenvergadering van sv BVCB waarin verwacht mag worden dat er gestemd moet gaan worden inzake te benoemen kandidaten voor het bestuur.

  Teneinde langdurige discussies tijdens de vergadering zelf te voorkomen volgt hieronder een uitleg over het stemrecht en de te volgen procedures.

  1. De vereniging kent verenigingsleden, bondsleden en relaties. Verenigingsleden en bondsleden hebben stemrecht. Relaties, dit zijn overwegend donateurs of zij die alleen lid zijn van de 50€ club, hebben geen stemrecht en kunnen ook niet gemachtigd zijn door een verenigingslid of een bondslid.
  2. Leden van 18 jaar of ouder welke stemrecht hebben, hebben per persoon 3 stemmen. Leden jonger dan 18 jaar hebben per persoon 1 stem.
  3. Machtigingen: een stemgerechtigd persoon kan maximaal 1 machtiging van een ander stemgerechtigde persoon hebben.  Een standaard van een machtiging is hier te downloaden. Alleen deze kan worden gebruikt en dient bij entree te worden ingeleverd.
  4. Ouders of vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar, dienen in geval van twijfel door middel van hun ID aan te tonen dat zij gerechtigd zijn om te stemmen. Daar zij stemmen voor  leden jonger dan 18 jaar hebben zij per lid 1 stem. Wanneer ouders/vertegenwoordigers zélf ook lid zijn, hebben zij uiteraard ook hiervoor stemrecht conform punt 2.
  5. Omdat er een grote opkomst verwacht wordt en dit bij de toegangscontrole voor vertraging kan zorgen, wordt verzocht u al om 19.30 te melden. Er zal getracht worden met 3 aanloopposities te werken.
  6. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden heeft laten zien dat er  twee "groepen" zijn. Enerzijds het huidige bestuur met vervanging en uitbreiding, totaal 7 personen (groep A) en anderzijds een groep andere personen (groep B). Ondanks dat vanuit Groep B bij plaatsing van dit bericht nog steeds geen formele kandidaatstelling is ontvangen, verwachten wij wel dat het tot een stemming zal komen.

   

  Groep A betreft de volgende personen:

   

  Andy Bezem, voorzitter

  Robin de Jager, vice voorzitter, technische zaken.

  Marcel Hofman, jeugdvoorzitter

  Aloys Keijzer, beoogd penningmeester

  Arjen de Jong, beoogd secretaris

  Ronald Helder, beoogd vertegenwoordiger sponsorcommissie

  Roger Bovy, beoogd algemeen bestuurslid

   

  Groep B betreft Danny Wolff en nog enkele personen.

      7. Bij binnenkomst ontvangt u één of meerdere genummerde stembiljetten. Afhankelijk of u wel of  niet met een machtiging komt

       8. De stemmen zullen worden geteld door één vertegenwoordiger van groep A en één        vertegenwoordiger van groep B gezamenlijk.