• De corona-verantwoordelijke: wie is dit en wat houdt het in?

 •  

   

  Er is op het sportpark bij elke training een volwassene aanwezig als corona- verantwoordelijke en de coronaveiligheid waarborgt. Bij meer dan tien sporters dient dit iemand anders te zijn dan de trainer. Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per tien sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.                                                                                                                                          

   

  11-20 spelers: 1 volwassen toezichthouder.
  21 -50 spelers: 2 toezichthouders.

   

   Taken en verantwoordelijkheden:

   

  1. Toezicht houden op de naleving van de Corona-regels (zie aanwijzing nr. 1 hieronder).
  2. Het aanspreken van personen die zich niet aan de regels houden.
  3. Er op toezien dat:Het ontvangen en rondleiden van eventuele functionarissen van de gemeente die controle komen uitvoeren. Het niet naleven van de regels kan als consequentie hebben dat ons sportpark weer gesloten wordt.
   1. Er voldoende volwassenen aanwezig zijn op het sportpark.
   2. Er geen ouders/verzorgenden/toeschouwers op het voetbalveld komen.
   3. Spelers maximaal tien minuten van tevoren voor de training aanwezig zijn en direct na de training het sportpark verlaten.
   4. Auto’s mogen alleen op de parkeerplaats komen om spelers af te zetten of op te halen. De toegangsweg is afgezet met pionnen.
   5. Kleedkamers en de kantine gesloten blijven. Voor noodgevallen kan er naar het toilet gegaan worden. De toezichthouder heeft een sleutel om de deur te openen.
   6. Fietsen worden gestald op de parkeerplaats.
   7. De looproute naar- en van het veld is aangegeven via pionnen en lint.
   8. De desinfectiemiddelen staan in het ballenhok.
  4. Het ontvangen en rondleiden van eventuele functionarissen van de gemeente die controle komen uitvoeren. Het niet naleven van de regels kan als consequentie hebben dat ons sportpark weer gesloten wordt.

   

  Aanwijzingen:

   

  1. De regels waar een ieder zich aan moet houden staan beschreven in het document ‘Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen’. Deze wordt verspreid via de hoofdleiders en/of de groepsapps van de teams, tevens is het via de volgende link in te zien. Protocol verantwoordelijk sporten.
  2. Een ieder op het sportpark moet op de hoogte zijn van deze regels en dient zich aan de regels te houden.
  3. Wanneer er zich lastige situaties voordoen op het sportpark waar de corona- verantwoordelijke zelf niet uitkomt, kan er contact op worden genomen met Ed Hulshof (06-11887777) of Marcel Hofman (voorzitter jeugd, 06-22545729)

   

  Overig:

   

  1. De corona-verantwoordelijke draagt zorg voor een opgeladen telefoon, zodat er in het geval van calamiteiten hulp ingeschakeld kan worden.
  2. De corona-verantwoordelijke is een kwartier vóór de eerste training aanwezig en verlaat als laatste het sportpark. Openen en afsluiten, hij beschikt over een sleutel.
  3. Het hoofdveld en Veld 6 mogen gebruikt worden. Sleutel veld 6 in bezit toezichthouder.
  4. De EHBO-spullen en AED zijn toegankelijk en staan in de portocabin.

   

  Aanmelden voor corona- verantwoordelijke: verenigingsmanager@bvcb.nl