• BVCB roept financiële commissie in het leven

 • Enige tijd geleden heeft het bestuur een oproep gedaan aan alle leden, om een penningmeester te vinden. Helaas is daar geen enkele reactie op gekomen. Maar de vereniging draait door, ook of zeker, op financieel vlak: betalingen moeten worden gedaan, contributies geïnd, vrijwilligers moeten tijdig worden uitbetaald etc. Toen werd het idee geboren om een financiële commissie op te richten. Wat houdt dit in?

  Veel verenigingen kennen de overbekende penningmeester. Ook BVCB heeft altijd een man of vrouw gekend, die verantwoordelijk was voor het financiële huishoudboekje van de club. Echter, sinds het terugtreden van de laatste penningmeester, Aloys Keijzer, zat BVCB even zonder. En als er dan geen opvolger te vinden is, moet je creatief gaan nadenken hoe dit (op een andere wijze) kan worden opgevuld. Op een gegeven moment ontstond het idee om te komen tot een financiële commissie. Het idee erachter is eigenlijk net zo simpel, als efficiënt: het veel omvattende takenpakket van een penningmeester wordt opgedeeld in behapbare porties; ofwel een aantal personen krijgt ieder een eigen portefeuille. Vele handen maken immers licht werk!

  Bij verschillende portefeuilles moet men denken aan  zaken als het bijhouden van de ledenadministratie en het innen van de contributie, inkoop kantine, kledingplan etc. Deze portefeuilles worden verdeeld over de leden die zitting nemen in de commissie: Roger Bovy en  Arjen de Jong vanuit het bestuur, Theo Keijzer, Marcel Rorije, Rob Huisman en Paul van de Loo. Stuk voor stuk mensen met een financiële achtergrond van fiscalist tot assistent accountant.

  De financiële commissie heeft inmiddels haar eerste vergadering achter de rug. Portefeuilles zijn verdeeld en men heeft zichzelf een aantal eerste doelstellingen gesteld. De financiële huishouding moet op orde zijn. Iets wat gelukkig het geval is. Voorts wordt de financiële situatie van de club nauw in de gaten gehouden. Dit laatste wordt een stuk lastiger nu het ledenaantal aan het dalen is met als gevolg dat de inkomsten uit de contributie automatisch mee dalen.

  Met het zestal leden in de financiële commissie en de deskundige advisering op de achtergrond van Aloys Keijzer heeft BVCB op een uitstekende manier vorm gegeven aan de uitvoering van de financiële huishouding van BVCB.

  Het bestuur wenst hen dan ook alle succes toe en heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking.