• Zoals nu bekend (ijs en weder dienende) staat de uitgifte van het kledingpakket gepland op zaterdag 13 en zondag 14 februari a.s. Zoals reeds eerder is gecommuniceerd vindt de uitgifte plaats mits aan de betalingsverplichting van contributie en andere bijdragen is voldaan.

  Wij hebben helaas moeten constateren dat, ondanks herhaalde verzoeken, sommige leden nog niet aan de betalingsverplichting(en) heeft voldaan.

  Dit betekent dat, ondanks een eventueel verzoek van de kledingcommissie om het kledingpakket te komen afhalen, de uitgifte aan u NIET kan en zal plaatsvinden. U kunt alsnog aan uw verplichting(en) voldoen door het totaal verschuldigde bedrag incl. kosten VOOR woensdag 10 februari a.s.

  te betalen. Betaling is mogelijk via IDEAL via uw betaalpagina bij Clubcollect of rechtstreeks aan BVCB op rekeningnummer NL59 INGB 0002

  1072 53 tnv Sportvereniging BVCB.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  De penningmeester a.i.