• Als bestuur hebben wij van een aantal leden vragen ontvangen of de vereniging in coronatijd wel contributie moet innen. En dan met name van de leden die de helft van de contributie voor het seizoen 20/21 nog moeten voldoen.
  Juist nu is onze overtuiging! Omdat deze vraag wellicht bij meer leden speelt, willen we over dit onderwerp nogmaals duidelijkheid scheppen. Dit in navolging van eerdere berichtgeving verleden jaar.
  klik hier

  Het belangrijkste kenmerk van een vereniging is het betalen van contributie. Dat is ook een hele belangrijke pijler waar de vereniging van kan bestaan. De vereniging zijn wij samen en samen dragen wij de kosten om de club in stand te houden en (duurzame) investeringen te doen voor het voortbestaan van onze mooie vereniging.

  Uiteraard balen wij ook van het feit dat we niet op een normale manier kunnen trainen en voetballen. Dit is een situatie waar niemand iets aan kan doen. Het is wat ons betreft wel teleurstellend dat bij een aantal leden de gedachte leeft niet te (willen) voldoen aan de financiële afspraken…

  Ons clubhuis, de kantine is weer voor langere tijd gesloten. En we weten niet hoe lang het nog gaat duren voordat de kantine weer open kan.  Samen met de inkomsten uit de contributie is dit een van de belangrijkste inkomstenbronnen.

  Iedereen zal begrijpen dat onze vaste lasten (denk aan veldhuur, energie, salarissen verenigingsmanager en trainers, abonnementen) ook gewoon doorlopen. Dat terwijl een van onze grootste inkomstenbronnen volledig is opgedroogd (de kantine-inkomsten). Er zijn kleine besparingen doordat alles zo goed als stil ligt, denk aan de energiekosten maar die wegen niet op tegen de inkomsten die wij nu moeten missen.

  De andere pijler is sponsoring. Wij zijn onze sponsoren dankbaar dat ook die inzien dat we hun steun nu extra hard nodig hebben. Wel realiseren wij ons dat veel ondernemers het zelf ook moeilijk hebben. Desondanks ervaren wij onvoorwaardelijke steun van de sponsors en dat sterkt ons in deze coronatijd.

  Dus als leden er nu toe overgaan om de contributie die ze nog moeten betalen, niet te betalen, dan zou het zo maar kunnen dat we als vereniging niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij denken dat niemand daar op zit te wachten.

   

  Overigens hopen we nog steeds dat we komende voorjaar toch weer kunnen voetballen en dan met een verlengd seizoen tot juni/juli, zodat jullie toch nog waar voor je contributie krijgen. En als uiteindelijk de financiële schade meevalt, dan zullen we kijken of we de leden  mogelijk kunnen compenseren. Maar het is echt te vroeg om dat nu al te doen, aangezien het nog te onzeker is. Dus bij deze doen wij een vriendelijk beroep op jullie om de contributie "gewoon" te betalen (net zoals al heel veel leden hebben gedaan omdat zij al in september/oktober 2020 in 1 keer hebben betaald), zodat we niet in vervelende discussies terecht komen. Bedenk nogmaals dat de leden gezamenlijk de vereniging vormen. Het bestuur heeft als verantwoordelijkheid om het schip drijvende te houden en neemt deze taak zeer serieus. Daar waar mogelijk vragen we dan ook steun van de overheid, zodat we aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Maar als een aantal leden niet aan hun verplichtingen voldoet, dan is dat:
  1. niet netjes ten opzichte van de leden die wel netjes betalen en hebben betaald en
  2. niet in lijn van de afspraken die we bij BVCB met elkaar hebben gemaakt (statuten, reglement en algemene ledenvergadering)

  3. maar bovenal onverantwoord, we willen, moeten- en kunnen het schip natuurlijk niet laten zinken. Dit is, een gezamenlijke inspanning. En voor ons een bestuurlijke verantwoordelijkheid die wij naar eer en geweten zo goed mogelijk invullen.

  Tot slot merken wij op dat als je de contributie niet kunt betalen vanwege financiële problemen (hetgeen uiteraard goed mogelijk is in deze periode), dat je dan een verzoek kan indienen bij het bestuur om een nette betalingsregeling te treffen. Stuur in dat geval SVP een mail naar algemeen.penningmeester@bvcb.nl en de penningmeester zal dan in overleg treden met je.

  Samen zijn we BVCB. En laten we hopen dat we snel weer gewoon over voetbal, plezier en andere mooie dingen van het leven kunnen praten.

   

  Het bestuur van BVCB