• Na ampel beraad, zijn we blij de indeling van de meiden en dames van BVCB te kunnen communiceren. De staf van deze afdeling heeft de afgelopen periode namelijk niet stilgezeten. Saskia van Vuren en Joyce van Wordragen vormen met ingang van dit seizoen de TC om de belangen van de dames/meiden te behartigen en volgen daarmee Robin de Jager op die jarenlang de kar getrokken heeft samen met Mylene de Krieger en Peter Verlaan. De staf is druk bezig geweest met de indelingen voor volgend jaar en natuurlijk ook om de nodige trainers en leiders weer te enthousiasmeren. Dat laatste bleek al helemaal geen probleem en dus konden we al snel over gaan tot de indeling van de dames en de meiden.

     

    We hebben daarbij als uitgangspunt genomen dat we zo veel als mogelijk op leeftijd willen indelen en daarnaast houden we ook rekening met de bezetting van de huidige teams. Mochten we van de leeftijdsgebonden indeling afwijken, dan doen we dat alleen als dat past bij het desbetreffende kind. Niet alleen qua voetbalkwaliteiten, maar vooral op sociale- en ontwikkelingsaspecten.

     

    Omdat ook dit jaar weer het aantal meiden bij BVCB toegenomen, wordt het steeds eenvoudiger om op leeftijd in te delen. Volgend jaar starten we nota bene met 3 MO11 teams! Een unicum voor BVCB en dat geeft vertrouwen in een verdere doorontwikkeling van deze afdeling. We starten komend seizoen naast deze drie MO11 teams ook met een MO13, MO15, MO19 en met Vrouwen 1. We hebben ook dit jaar bij zowel de MO15 als de MO19 moete schipperen met leeftijden net als afgelopen seizoen. De meiden van beide teams zullen blij zijn dat de groepen nagenoeg bij elkaar kunnen blijven.

    Lees verder voor trainers en teamindelingen