• Het bestuur organiseert voor maandag 24 juni weer een Algemene ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur in ons clubgebouw.

  Voor deze vergadering is een voorlopige agenda samengesteld.

   

  1. Opening
  2. Samenstelling bestuur *
  3. Status nieuwbouw
  4. Begroting 2024 - 2025
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

   

   

  *Bij het agendapunt samenstelling bestuur wil het bestuur graag de benoeming van Nick Stofbergen in de functie van penningmeester bekrachtigen.

   

  Eventuele machtigingen dienen voor de vergadering bij binnenkomst te worden aangegeven.

   

  Het bestuur hoopt op een hoge opkomst.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Het bestuur