• Als al op verschillende manieren aangekondigd is er op maandag 11 maart weer een Algemene ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur in ons clubgebouw.

  Voor deze vergadering is een agenda samengesteld.

   

  1. Opening
  2. Samenstelling bestuur *
  3. Financieel verslag seizoen 2022-2023
  4. Décharge
  5. Status nieuwbouw
  6. Meerjarenbegroting
  7. Korte uitleg kledingplan
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

   

   

  *Bij het agendapunt samenstelling bestuur draagt het bestuur Nick Stofbergen voor als bestuurslid financiële zaken.

   

  Eventuele machtigingen dienen voor de vergadering bij binnenkomst te worden aangegeven.

   

  Het bestuur hoopt op een hoge opkomst.