• Aankondiging Algemene Ledenvergadering BVCB

  • Zoals tijdens de laatste ALV in december is aangekondigd, zou de eerstvolgende ALV begin 2024 plaatsvinden. Wij nodigen alle leden uit om aanwezig te zijn op de ALV van maandag 26 februari 2024. De aanvang is 20:00 uur.                                 De locatie is wederom onze eigen kantine. Op agenda staan deze keer o.a. de jaarcijfers 2023, status nieuwbouw en de meerjarenbegroting.

    Jaarcijfers zijn op te vragen via: secretaris@bvcb.nl