• 6 Februari 2020 Algemene Ledenvergadering vanaf 20.00 uur.

 • Op donderdag 6 februari zal er weer een algemene Ledenvergadering worden gehouden in de grote kantine van ons clubgebouw. Begintijd is 20.00 uur.

  Het bestuur nodigt alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

   

  Hoofdpunten in de agenda:

  • Financieel verslag 2018 – 2019
  • Bestuurssamenstelling *
  • Visie op jeugdvoetbal
  • BVCB Kledingplan.

   

  * De termijn van Andy Bezem en Robin de Jager is verlopen. Beiden zijn herkiesbaar.

   

  Het verslag van de ALV van 10 september jl kan worden opgevraagd via de secretaris op e-mail:

  Algemeen.secretaris@bvcb.nl

   

  Het bestuur hoopt op een grote opkomst.